olaekstrom.de - Bilder

Bilder av Ola Ekström
Hem > Övrigt > Digitalt
Guube
Guube (2018)
Använde här ett ritprogram som heter Multipaint i ZX Spectrum-läge.

Guube

Guube (2018)
Använde här ett ritprogram som heter Multipaint i ZX Spectrum-läge.

monster-x2.png omfamningen.jpg guube-x2.png kamera01.jpg hunger.jpg