Nova Nekropola finns nu i fler elektroniska format så att de även går att läsa på de gamla hemdatorerna Amiga och Commodore 64.